Nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz przede wszystkim stworzenie takiej sytuacji, aby dziecko samo chciało ją zdobyć. Każdy człowiek przychodzi na świat z naturalną potrzebą badania, eksperymentowania. Od chwili narodzin jesteśmy odkrywcami. Większość zatraca tę ciekawość świata, najczęściej z chwilą pójścia do przedszkola lub szkoły. Tam często nie ma czasu na dyskusje, zbędne pytania, dochodzenie do własnych wniosków. Jak więc w takiej sytuacji dziecko ma być odkrywcą i odczuwać radość z edukacji?

 

„Jestem taki ciekawy świata – pozwól mi doświadczyć, poznać, zrozumieć!”

 

W haśle tym zawarta jest filozofia autorskiego programu Joanny Białobrzeskiej pt. „Uczę się mimochodem”. Jednym z celów konferencji jest przybliżenie założeń tego programu oraz zaprezentowanie praktycznego ich realizowania w Przedszkolu „Rośnij z Didasko” i Szkole Podstawowej „Didasko”.

Joanna Białobrzeska jest doświadczonym pedagogiem. Przez ponad dwadzieścia lat pracy z dziećmi zawsze przywiązywała ogromną wagę do pozytywnych emocji występujących u dzieci podczas zajęć, wiedząc, że mają one znaczący wpływ na efektywne nauczanie. Obserwując tę zależność i widząc rezultaty w postaci zdobytej wiedzy i umiejętności, jest inicjatorką takich zajęć, które wywołują u dzieci radość z uczenia się. Ze wszystkimi związanymi z prezentowanym programem zagadnieniami zapoznają się uczestnicy konferencji podczas wykładu Joanny Białobrzeskiej.

W czasie konferencji nie zabraknie także innych przykładów pracy nauczycieli realizujących z pasją swoje pedagogiczne powołanie. Ważnym elementem omawianych zagadnień będą odwołania do badań nad niezwykłymi zdolnościami mózgu, by w sposób naukowy przybliżyć wielki wpływ emocji na zapamiętywanie. W drugiej części spotkania zapraszamy do dyskusji i wymieniany doświadczeń.

Zaplanowaliśmy również telekonferencję z udziałem Iwony Hölttä – nauczycielki pracującej w European Schooling Helsinki oraz Kariny Kozikowskiej-Ulmanen – mamy dwojga dzieci uczęszczających do fińskiej szkoły.

 

 

 

25.04.2018

 

godz. 11.30 – 12.00        Rejestracja.

godz. 12.00 – 12.15        Tomasz Kuźmicz: Rozpoczęcie konferencji.

godz. 12.15 – 13.45        Joanna Białobrzeska: MIMOCHODEM – radość z edukacji.

godz. 13.45 – 14.15        Telekonferencja z udziałem Iwony Hölttä - nauczycielki pracującej w European Scholling Helsinki oraz Kariny Kozikowskiej - Ulmanen - mamy dwojga dzieci uczęszczających do fińskiej szkoły.

godz. 14.15 – 15.00        Przerwa na lunch.

godz. 15.00 – 16.00        dr Ewa Jarczewska-Gerc: Sukces mimochodem? O roli motywacji wewnętrznej, siły woli i orientacji na zmienność w procesie edukacji.

godz. 16.00 – 17.00        Jolanta Okuniewska: Migawki z życia klasy. 

godz. 17.00 – 18.00        Dyskusja panelowa – moderator Tomasz Kuźmicz

  • Możliwość zadawania wykładowcom i moderatorowi pytań,
  • Krótkie wypowiedzi ekspertów na podany problem.

 

 

 

 

 

26.04.2018

godz. 8.30 – 9.30        Rejestracja.

godz. 9.30 – 12.00      DO WYBORU:

  • Zajęcia otwarte w 4 pracowniach w Przedszkolu „Rośnij z Didasko” (nauczyciele wychowania przedszkolnego).
  • Lekcje otwarte w 7 pracowniach w Szkole Podstawowej „Didasko” (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej).

godz. 12.00 – 12.30    Przerwa na kawę.

godz. 12.30 – 13.30    • Joanna Białobrzeska – dyskusja panelowa (nauczyciele wychowania przedszkolnego).

godz. 12.30 – 13.30    • Spotkanie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia i lekcje otwarte – dyskusja panelowa (nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej). Moderator – Małgorzata Pawłowska.

 

 

 

 

Joanna Białobrzeska

MIMOCHODEM – radość z edukacji.

„Każdy umysł potrzebuje iskry, by w pełni rozwinąć swój potencjał. Iskry wiedzy, ekscytacji i pasji. Tę iskrę często otrzymujemy od nauczycieli. Za każdym wielkim artystą, filozofem czy naukowcem stoją jego nauczyciele. Pomimo trudności, nauczyciele wciąż są przy nas, wskazując nam drogę, którą mamy iść dalej naprzód”. (Stephen Hawking)

 

Głównym celem wykładu będą rozważania dotyczące ideału nauczania, czyli odpowiedzi na pytania: Jak uczyć, żeby uczyć efektywnie? Jak odpowiedzieć na potrzeby dziecka? O jakim ideale nauczania marzyłoby dziecko?

Nie zabraknie także wskazówek dotyczących m.in. sposobów zaspokajania i rozbudzania naturalnej ciekawości poznawczej dzieci, motywacji do nauki, potrzeby badania, eksperymentowania, dyskutowania, rozwijania otwartości i umiejętności współpracy w grupie, a tym samym odczuwania radości z uczenia się. W dalszej części wykładu zaprezentowane zostaną sposoby realizacji autorskiego programu Joanny Białobrzeskiej „Uczę się mimochodem” w przedszkolu „Rośnij z Didasko” oraz Szkole Podstawowej „Didasko”. 

 

Szczegółowe zagadnienia:

• Zanim pojawiło się „Mimochodem”.

• Mój ideał nauczania?

• „Mimochodem” w Przedszkolu „Rośnij z Didasko” i w Szkole Podstawowej „Didasko”.

 

 

Dr Ewa Jarczewska-Gerc

Sukces mimochodem?
O roli motywacji wewnętrznej, siły woli i orientacji na zmienność w procesie edukacji.

Wykład będzie dotyczył zmiennych psychologicznych, które ułatwiają (bądź utrudniają) proces nabywania wiedzy. Zostaną przedstawione badania oraz doświadczenia praktyczne, które wskazują, że umiejętne rozbudzanie motywacji wewnętrznej, wzmacnianie siły woli (dziecka i nauczyciela) oraz postrzeganie edukacji jako procesu, a nie z góry określonego wyniku, ułatwiają nabywanie (trwałej) wiedzy oraz kształtowania przydatnych umiejętności życiowych.

 

 

 

 

Jolanta Okuniewska

Migawki z życia klasy

Podczas wykładu zostaną przedstawione migawki z życia klasy. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, co jest ważne w pracy refleksyjnego nauczyciela i jakim mottem warto się kierować. Wypowiedź o realizacji klasowych projektów będzie wzbogacona o propozycje pomysłowych zajęć angażujących dzieci do aktywności. Zaprezentowane zostaną również sposoby wykorzystywania nowoczesnych technologii oraz ciekawe aplikacje, które Pani Jolanta stosuje w pracy z dziećmi.

 

 

 

JOANNA BIAŁOBRZESKA

 

Doświadczony pedagog, autorka podręczników, książek dla dzieci, materiałów edukacyjnych, programów nauczania. To, o czym mówi i pisze, poprzedza obserwacjami i przemyśleniami nad najlepszymi metodami uczenia i wychowywania dzieci. U niej nie ma teorii bez praktyki. Program jest dobry, jeśli jest realizowany i prowadzi do osiągnięcia zakładanego celu. Jest autorką ponad 100 książek, w większości są to podręczniki do kształcenia zintegrowanego, oraz wielu felietonów, poradnikowych artykułów prasowych, programów, projektów. Mija ćwierć wieku, odkąd Joanna Białobrzeska nie zmienia kursu na tworzenie i popularyzowanie mądrych, efektywnych, ciekawych form edukacji. Prowadziła m.in. program kulinarno-edukacyjny „Kuchcikowo” w TVP. Obecnie współtworzy audycję radiową „Wychowywać, ale jak?” w Radiu Warszawa. Jest mamą czworga dzieci i babcią trojga wnucząt.

Uzyskała wiele nagród, m.in.: Nauczyciel Roku i Nagroda Edukacja 2000 dla serii podręczników pt. „Ja, Ty – My” przyznane przez MEN i Targi Książki Edukacyjnej, Parasol Szczęścia w kategorii RADOŚĆ przyznany przez miesięcznik „Twoje Dziecko” za pomysłowość i wytrwałość, która całkiem odmieniła edukację najmłodszych dzieci oraz pozwoliła rozkwitnąć ich pasji poznawania świata, Nagroda im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągnięcia w sferze edukacji przyznana decyzją zespołu „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, Nagroda im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz przyznana jest przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”, Certyfikat Klasy Marzeń 2010 za pakiet edukacyjny „Od A do Z” dla klasy I przyznany w czasie Targów Edukacyjnych EDUKACJA 2010.

 

 

 

DR EWA JARCZEWSKA-GERC

 

Doktor nauk humanistycznych, psycholog, adiunkt na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, wykładowca, trener i badacz. Prowadzi warsztaty, szkolenia, wykłady oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Specjalizuje się w psychologii motywacji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych: Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun” SWPS i Marka Kamińskiego (Trening symulacji mentalnych, Warsztaty wytrwałości i radzenia sobie ze stresem), Psychodietetyka (Trening mentalny w procesie zmiany nawyków żywieniowych) i Job-coaching (Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji). W latach 2002-2003 stypendystka w Indiana University of Pennsylvania w Stanach Zjednoczonych. Autorka książki „Rola wyobrażeń w osiąganiu celów. Symulacje mentalne”. Prowadzi szkolenia dla biznesu i instytucji publicznych. Kieruje działem usług konsultingowych i badawczych w Centrum Współpracy z Biznesem Uniwersytetu SWPS.

 

 

TOMASZ KUŹMICZ

 

Psycholog, doktorant oraz wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej Przedszkola „Rośnij z Didasko”, Szkoły Podstawowej „Didasko” oraz Autorskiego Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej. Naukowo interesuje się psychologią rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju emocji złożonych u dzieci. Współpracuje z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS. Zajmuje się psychoedukacją dzieci i rodziców oraz wdrażaniem zindywidualizowanych metod wspomagania dzieci w placówkach oświatowych i w środowisku domowym.

 

 

 

JOLANTA OKUNIEWSKA

 

Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w klasach I-III. Od 2008 r. dołączyła do Programu eTwinning i przez 7 lat pełniła funkcję regionalnego ambasadora Programu eTwinning, zajmowała się prezentowaniem dobrych praktyk oraz prowadziła szkolenia dla nauczycieli związane z wykorzystaniem narzędzi do realizacji projektów zarówno w kraju, jak i podczas konferencji europejskich.

W 2013 r. zwyciężyła w konkursie europejskim na projekt eTwinning pt. Friends Fur-ever. Od tego momentu wdraża urządzenia mobilne w proces edukacyjny, poznaje aplikacje i wykorzystuje je do realizacji celów edukacyjnych. Jest trzykrotną laureatką konkursów krajowych na projekty eTwinning oraz dwukrotną laureatką konkursów europejskich. W 2015 r. znalazła się w finale 50 najlepszych nauczycieli świata wyłonionych spośród 9 tys. wniosków aplikacyjnych w konkursie Global Teacher Prize. Jako ekspert z ramienia MEN współtworzyła podstawę programową przedmiotów informatycznych dla wszystkich etapów kształcenia. Jest autorką innowacji pedagogicznej w klasie I pt. Storytelling z ozobotem. Uzyskała wiele nagród oraz tytułów, m.in. Honorowy Profesor Oświaty, Ambasador Dekady, Osobowość Roku Warmii i Mazur, Kobieta z Charakterem, Najlepszy Nauczyciel Języka Angielskiego, Nauczyciel Innowator. Aby dzielić się swoimi doświadczeniami i dokumentować pracę, prowadzi blog tableciaki.blogspot.com. Ma liczne publikacje w czasopismach i na portalach związanych z nowoczesnymi technologiami.

 

 


MAŁGORZATA PAWŁOWSKA

 

Wicedyrektorka Szkoły Podstawowej „Didasko”, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, doświadczony terapeuta pedagogiczny. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka „Dodatkowych tekstów i zadań do podręcznika kl. I”. Współautorka „Programu nauczania dla klas I-III” zatwierdzonego przez MEN oraz „Zbioru zadań matematycznych dla klas I-III”. Z pasją prowadzi zajęcia dla dzieci „Koło logicznego myślenia”. Prelegentka warsztatów organizowanych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 

 

 

 

IWONA HÖLTTÄ

 

Absolwentka polonistyki i glottodydaktyki na UW. Od ośmiu lat uczy języka polskiego dzieci od lat czterech do matury w European Schooling Helsinki. Wcześniej pracowała jako asystentka nauczyciela w fińskiej szkole podstawowej. Dumna matka studenta i licealistki. W życiu prywatnym i zawodowym kieruje się dewizą, że dzieci należy uczyć jak myśleć, a nie co mają myśleć.

 

 

 

KARINA KOZIKOWSKA-ULMANEN

 

Od 16 lat mieszka w Finlandii, gdzie z mężem Finem wychowuje dwie córki  w wieku szkolnym i przedszkolnym.  Pracuje w Ambasadzie RP w Helsinkach. Z zainteresowania blogerka, promotorka fińskiego stylu życia w zgodzie z naturą, fińskiego systemu edukacji, a także dwujęzyczności dziecięcej. Współorganizatorka wielu imprez dla dzieci polonijnych mieszkających w Finlandii. Wspiera młode mamy na początku ich macierzyńskiej drogi.

 

 

 

 

Każdemu uczestnikowi w 1. dniu konferencji zapewniamy lunch oraz przerwy kawowe.

Koszt udziału w konferencji: 1. dzień - 100 zł, 2 dni - 160 zł.

Liczba miejsc ograniczona.

 

Zapraszamy do udziału w tym inspirującym wydarzeniu!

 

Nie znaleziono produktów spełniających podane kryteria.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl