Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 

§1
Postanowienia ogólne

1. Księgarnia internetowa Didasko [dalej „Księgarnia”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Księgarni jest:  

Didasko s.j. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Terespolskiej 19

NIP: 113-00-39-389

REGON 012607454

tel. (22) 673 73 63

adres email: ksiegarnia@didasko.com.pl

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Księgarni są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Księgarni są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Oferta Księgarni obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia mogą być realizowane tylko na terenie Polski. Realizacja zamówień zagranicznych jest traktowana indywidualnie i wymaga wcześniejszych ustaleń poprzez kontakt e-mail, list lub telefon.

8. Każdorazowe zalogowanie się na stronie internetowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§2
Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Księgarni.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Księgarnia potwierdza przyjęcie zamówienia za pomocą poczty email. Księgarnia ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Księgarni przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Księgarni nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Księgarnię.

 §3
Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a. za pobraniem -  gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej,

b. przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Księgarnię numer konta w procesie realizacji,

c. gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru osobistego w siedzibie wydawnictwa 

d. przelewem natychmiastowym,

e. kartą płatniczą - Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic.

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Księgarnia dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej zamawiającego.
 
4. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
 
5. Na zaksięgowanie przelewu na koncie Księgarni czekamy 3 dni robocze od momentu otrzymania zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 
 §4

Wysyłka towaru i odbiór osobisty

1. Zamówiony towar Księgarnia wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub Poczty Polskiej.

2. Ceny przesyłek zależą od wagi produktów i przedstawiają się następująco:

Poczta Polska
do 1 kg - 8,70 zł
ponad 1 kg do 2 kg - 16 zł
ponad 2 kg do 5 kg - 19 zł

Firma kurierska DPD - 14 zł

Przy płatności przy odbiorze do powyższych cen doliczamy + 3 zł.

Paczkomaty Inpost - 12 zł

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Księgarni.

4. Dostawa jest realizowana maksymalnie w terminie do 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 10:00-18:00). UWAGA! Nie ma możliwości określenia dokładnej godziny dostawy. Prosimy o podanie adresu dostawy, pod którym ktoś będzie mógł odebrać przesyłkę.

5. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od firmy.

6. Odbiór osobisty jest możliwy pod warunkiem otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem skompletowania zamówienia. Na odbiór zamówienia czekamy 5 dni roboczych liczonych od momentu wysłania potwierdzenia skompletowania zamówienia. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

7. Siedziba wydawnictwa Didasko znajduje się w Warszawie przy ul. Terespolskiej 19. Zamówienia można odebrać od poniedziałku do piątku, w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 09:00 - 15:00.

8. Dodatkowe koszty wysyłki nie obejmują realizacji zamówień na Listy od Misia Ptysia oraz na pliki cyfrowe.

§5
Reklamacje

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT).

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Księgarni reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Księgarnia ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Księgarni ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Księgarnię takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Księgarnia.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6
Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Księgarni, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. (oświadczenie wzór)

3. Klient zwraca towar do Księgarni w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Księgarnia sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 14 dni od sprawdzenia towaru Księgarnia zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Księgarnia nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
-spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (czyli przed upływem 14 dni od zawarcia umowy)
- a Klient został poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku gdy Księgarnia spełniła świadczenie wcześniej (Ustawa o prawach konsumenta Dz.U z 2014 r, art. 38).

8. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w których przedmiotem świadczenia jest produkt na zamówienie - Listy od Misia Ptysia (Ustawa o prawach konsumenta Dz.U z 2014 r, art. 38, pkt. 3).

§7
Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Księgarni materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego (Newsletter).

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§8
Polityka bezpieczeństwa danych osobowych

1. Księgarnia zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 
w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

2. Kupujący ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres wydawnictwo@didasko.com.pl

3. Księgarnia stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

4. Księgarnia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

§9
Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Księgarni (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Księgarni.  

2. Zabronione jest:
- pobieranie materiałów w celu ich sprzedaży, rozprowadzania wśród osób trzecich, udostępniania materiałów na innych portalach internetowych, publicznego prezentowania.

3. Złamanie tych zasad może narazić naruszyciela na odpowiedzialność karną i cywilną.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Księgarni.

2. Księgarnia zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Księgarni. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl