Wczytuję dane...
Seria Ja, Ty - My

Radosne odkrywanie świata to koncepcja wskazująca metody uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie wszystkich zmysłów, inicjowanie takich sytuacji edukacyjnych, aby uczenie się było dla dziecka aktywnym poznawaniem i rozumieniem otaczającego świata.

Materiały zachęcają dziecko do swobodnego zadawania pytań, samodzielnego formułowania wypowiedzi, obserwowania otaczającego świata i zauważania w nim zmian, regularności, przyczyn i skutków.

Radosne odkrywanie świata to nauczanie angażujące dziecięce emocje, stawiające różnorodne wyzwania edukacyjne, to wybór metod kształtujących motywacje, twórcze myślenie i wzbudzających spontaniczne działanie. To sposób postrzegania dziecka, jego naturalnej i niczym nieograniczonej ciekawości świata. Poprzez wprowadzane tematy, poruszane zagadnienia, stawiane pytania pozwala dzieciom poznać, zrozumieć i kreować otaczający świat. 

Książki mają atrakcyjną szatę graficzną wzbogaconą licznymi zdjęciami, ilustracjami, zabawnymi historyjkami oraz rozkładanymi stronami z bogatą infografiką. Tak przygotowane materiały przybliżają nowe streści, utrwalają omawiane tematy, ale przede wszystkim zachęcają do swobodnego wyrażania własnych myśli wskazują, że do prawidłowych rozwiązań można dojść wieloma ścieżkami. Dzięki temu budują i wzmacniają w dzieciach poczucie własnej wartości, a ty, samym przygotowują efektywnie do dalszej edukacji. Przygotowanym edycjom przyświeca jeden najważniejszy cel - rozbudzanie naturalnej dziecięcej ciekawości świata!